Trendovi u štampi

Novi trendovi u štampu

 

Ako razmatramo trendove pakovanja koji utiču na tok priprema za štampu, voleo bih da se setite poslednjeg puta kada
ste posetili supermarket. Vaša poslednja subotnja, jutarnja šetnja lokalnim supermarketom, siguran sam da vas je u
nekom trenutku zavelo pakovanje, da ste želeli da kupite proizvod samo zbog pakovanja ne i zbog sadržaja. To je upravo
ono što bi ambalaža trebalo da radi, bolja ambalaža se jednostavno više prodaje i zato vlasnici brendova tako postupaju.

 

Stvoriće varijacije jednog dizajna ambalaže kako bi zavodili potrošača, često će menjati ambalažu u istu svrhu kako bi se
podloga bolje prodavala ako to kombinujete sa sve većim pritiskom sa stanovišta usklađenosti propisa bez kompromisa
u pogledu kvaliteta, pritisak s vremena na tržište, vreme do isporuke, tada ćete videti sliku koja se pojavila u pripremnoj
fazi za pakovanje, postaje prilično složena operacija.

 

 

Ako razmišljamo o ogromnom obimu posla koji danas treba proći kroz odeljenje za pripremu za štampu, nivo
automatizacije koji je za to potreban i promena uloge operatera ako želite da vaši operateri pripreme za štampu smanje
rizik od ljudskih grešaka na apsolutni minimum ako želite da budete sigurni da vaše odeljenje za pripremu radi sa punom
efikasnošću DesignJust4You je vaš izbor urednika za pripremu za štampu.

Scroll to Top